Lai Ziemassvētku un Jaunā gada mirdzums
ienes mieru Jūsu sirdīs un mājas, dāvājot
veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 2015.gadā!

Marry Christmas and Happy New Year from Banita Tour